بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     دکتر محمد شکوهیان، رئیس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسا در راستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز، در خصوص عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر آغازین ماه سال 96 باارائه آماراعلام کرد .

IMG_9163.JPG

 

وی با استناد به این آمار، باوجود اینکه 3 بخش از بخش های بیمارستان، ضریب اشغال تخت بالای 120درصد وحدود 5 بخش، ضریب اشغال حدود90وبیش از90درصد راتجربه کردند، عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در اردیبهشت ماه 96 را مناسب ارزیابی نمود .

 

bimaran ordibeheshte96.jpg

 

zaribe eshghal ordibeheshte96.jpg

 

mitevasete eghamat ordibehesht96.jpg