بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،اعضای شادروان فاطمه آزادی  بانوی جوان22 ساله  ساکن فساکه به علت  تصادف دچار مرگ مغزی شده بود ، به سه  بیمارنیازمند اهداء شد.

لازم به ذکر است پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی مرحوم ، بافداکاری و رضایت خانواده ایشان، کبد و دو کلیه وی دربیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا و با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در تاریخ 96/3/22 جدا سازی و برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

این   دومین اهداء عضو در سال جاری در بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا می باشد.