بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، بازدید مدیریتی ایمنی بیمار باحضوردکتر شکوهیان، مدیر بیمارستان وسایر مدیران بیمارستان راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/3/23 برگزار گردید. در این بازدید، دکترشکوهیان، براهمیت حفظ و ارتقا بیمار ورضایت مندی بیمار وطرح تکریم ارباب رجوع تاکیدنمود وخاطرنشان کرد کلیه مهارت های شغلی، ارتباطی و اخلاقی باید در راستای این مهم و در راستای کاهش خطا صورت بپذیرد. 

در ادامه سرپرستاربخش، مسائل وموارد در ارتباط با ایمنی بیماررامطرح ودراین خصوص راهکارها وپیشنهادات خود را ارائه نمودند .