بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  • تشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستانتشکیل جلسه خرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان در تاریخ 96/3/23 به ریاست دکترمحمد شکوهیان وباحضوراعضا تشکیل جلسه داد.

پس از تلاوت قرآن مجید، به علت تقارن با لیالی قدر، در خصوص اهمیت این شب ها وعبادات .اعمال وارده و بر فرهنگ سازی اخلاقی، ارتباطی وشغلی کارکنان تاکید گردید .