بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.
  • کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.
  • کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.
  • کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.
  • کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.کمیته رفاهی بیمارستان در خردادماه تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته رفاهی بیمارستان در روز سه شنبه 96/3/23 تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که به ریاست دکتر شگوهیان تشکیل گردید در خصوص " طرح ضیافت افطار پرسنل" در محل آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع) بحث وتبادل نظر گردید.

خاطر نشان می گردد در ادامه جلسه، به منظور برنامه ریزی مناسب وقبلی، برنامه عملیاتی واحد رفاهی تا پایان سال 96، توسط دبیر این کمیته ارائه گردید واعضا نسبت به موارد مطروحه به اظهار نظر پرداختند .