بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • انتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساانتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • انتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساانتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • انتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساانتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • انتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساانتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • انتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساانتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • انتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساانتصاب سوپروایزر جدید اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،امروز دوشنبه 29 خردادماه 96،طی مراسمی  باحضور دکتر پزشکی معاون درمان دانشگاه ، دکتر شکوهیان ریاست بیمارستان وجمعی از پرسنل اتاق عمل، آقای صادق مهرمحمدی بعنوان سوپروایزرجدید اتاق عمل منصوب واز زحمات سرکار خانم زینلی تقدیر وتشکر بعمل آمد.

 

img393.jpg

 

img394.jpg