بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون توجیهی (شامل مباحث تخصصی، کنترل عفونت واعتباربخشی) از پرسنل جدیدالورود توسط سوپروایزر آموزشی در روز پنج شنبه 96/3/25 در سالن کنفرانس بیمارستان گرفته شد.