بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  جلسات سرکار خانم مرادی،مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان، در هفته سوم خردادماه  96

 

ردیف جلسه مترون با تاریخ
1 سرپرستاران بخش های درمانی 18/3/96
2 کمک بهیاران بیمارستان 18/3/96
3 سوپروایزرین بالینی، کنترل عفونت وآموزشی بیمارستان  19/3/96
 4  پرسنل بیهوشی
  20/3/96
5
پرسنل اتاق عمل
  22/3/96
6 سرپرستاران بخش ها
  24/3/96