بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  جلسات سرکار خانم مرادی،مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان، در هفته سوم خردادماه  96

 

ردیف جلسه مترون با تاریخ
1 سرپرستاران بخش های درمانی 18/3/96
2 کمک بهیاران بیمارستان 18/3/96
3 سوپروایزرین بالینی، کنترل عفونت وآموزشی بیمارستان  19/3/96
 4  پرسنل بیهوشی
  20/3/96
5
پرسنل اتاق عمل
  22/3/96
6 سرپرستاران بخش ها
  24/3/96