بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)
  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)
  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)
  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)
  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)
  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)
  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)
  • واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)واحدرفاهی بیمارستان برگزار کرد: 400 نفر ازپرسنل وخانواده های ایشان درضیافت افطاری در آستانه مقدسه امامزاده اسماعیل(ع)

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،واحد رفاهی بیمارستان، در پی مصوبه کمیته رفاهی بیمارستان و باحمایت های بی شائبه دکتر محمد شکوهیان، ریاست بیمارستان، اقدام به برگزاری برنامه زیارت امامزاده اسماعیل(ع) همراه بانماز جماعت وضیافت افطاری در بیست وپنجمین روز از ماه مبارک رمضان نمود.

در این برنامه فرهنگی که بااستقبال بی نظیر کارکنان وخانواده های محترم بیمارستان های حضرت ولیعصر(عج)، شریعتی ومعاونت بهداشت دانشگاه برگزار گردید، بیش از 400 نفر حضور یافتند.