بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دکترسیدامین کوهپایه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمودند.در این بازدید آموزشی که از بخشهای اطفال ، زنان، جراحی، قلب و داخلی انجام گرفت ، گروههای بالینی پیشنهاداتی را جهت بهبود و ارتقاء کیفیت در آموزش به معاون آموزشی ارایه نمودند.