بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) عیادت از بیماران وتاکید بر رفع مشکلات دربازدید شبانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ شامگاه روزگذشته، همزمان با دومین روز از تعطیلات عیدسعیدفطر(6/4/96)، دکترعلیرضا عسکری، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا باحضور دکترمحمدشکوهیان، ریاست بیمارستان، دکتر رضاییان،مدیر داخلی، مهندس زحمتکش،مدیر امور عمومی و سرکار خانم بیگی،سوپروایزربیمارستان ضمن عیادت از بیماران بستری دربخش های مختلف بیمارستان و تبریک عید فطر، از نزدیك با همراهان و كادردرمانی گفتگو نموده وبر رفع مشکلات در ارائه خدمات به بیماران تاکید کردند.