بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  •  سومین جلسه مدیر خدمات پرستاری با مسئولین بخشهای درمانی سومین جلسه مدیر خدمات پرستاری با مسئولین بخشهای درمانی
  •  سومین جلسه مدیر خدمات پرستاری با مسئولین بخشهای درمانی سومین جلسه مدیر خدمات پرستاری با مسئولین بخشهای درمانی
  •  سومین جلسه مدیر خدمات پرستاری با مسئولین بخشهای درمانی سومین جلسه مدیر خدمات پرستاری با مسئولین بخشهای درمانی

 سومین جلسه مدیر خدمات پرستاری با مسئولین بخشهای درمانی در تاریخ ۸تیرماه از ساعت ۱۰صبح الی ۱۲:۳۰ در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید. درابتدای این جلسه، مصوبات جلسات قبل بررسی گردید وسپس موارد قابل ارتقاء در بخشها با محوریت رضایتمندی بیمار و اجرای صحیح استانداردها و همچنین نکات قابل پیگیری در راندها و بازدید هاتوسط مدیر خدمات پرستاری به تفضیل بیان شد.همچنین در پایان جلسه و درحضور مسئول ازمایشگاه، مشکلات مربوط به این حوزه و پرستاری مورد بررسی قرار گرفت ومشکلات دو بخش ممیزی شده اعلام شد ومقرر گردید موارد مورد نظر باپیگیری های لازم تا جلسه بعد برطرف گردد.