بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته مرگ ومیر بزرگسالان باحضور اعضای کمیته در تاریخ 96/4/11برگزار گردید. در این کمیته به بررسی پرونده متوفیان ارجاع شده به کمیته پرداخته شد. 

لازم به ذکر است جلوگیری از تکرار خطاهای احتمالی قبلی و ارتقاء ایمنی بیمار از مهمترین اهداف تشکیل کمیته مرگ ومیر می باشد .