بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته ایمنی مادر ونوزاد وترویج زایمان طبیعی به ریاست دکتر محمدشکوهیان، رئیس بیمارستان وباحضور اعضای کمیته در تاریخ 96/4/18 تشکیل گردید.

در این کمیته به بررسی موارد مرتبط  با بلوک زایمان و رفع مشکلات ومسائل مطرح شده پرداخته شد .