بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی باحضوردکترمحمد شکوهیان، ریاست بیمارستان واعضای این کمیته تشکیل جلسه داد .

دراین کمیته در خصوص اهمیت وجود تجهیزات پشتیبان در بخش ها بحث وگفتگو گردید، همچنین برلزوم دریافت وتحویل رسید، هنگام گرفتن وعودت تجهیزات وعدم نقص آنها در هنگام انتقال تاکید گردید .