بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 تردیدندارم که درقبال زحمات شما وهمکاران گرامیتان در بخش داخلی بیمارستان ولیعصرفسا، زحمات من مدافع دوران دفاع مقدس، هیچ است .

taghdir2 1.jpeg