بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 تردیدندارم که درقبال زحمات شما وهمکاران گرامیتان در بخش داخلی بیمارستان ولیعصرفسا، زحمات من مدافع دوران دفاع مقدس، هیچ است .

taghdir2 1.jpeg