بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی با حضور ریاست، مترون، متخصصین طب اورژانس، سوپروایزرین ومسئول اورژانس وتریاژ وهمچنین مدیران پیش بیمارستانی امروز شنبه 24 تیرماه 96 باهدف ارتقاء کیفیت واعتلای استانداردهاعلی الخصوص حوزه پرستاری وتصحیح فرآیندهای موجودبرگزار گردید.

خاطرنشان می گردد بعد از بحث وبررسی مقرر گردید بااهتمام بیشتر در هر دو گروه جهت افزایش رضایتمندی بیماران وطرح تکریم ارباب رجوع وکاهش مرگ ومیر اقدام گردد.