بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، هیات اجرایی بیمارستان در امروز شنبه 96/4/24 تشکیل جلسه داد.

متذکر می گردد این جلسات در راستای  ارتقاء کیفیت خدمات و ایمنی بیماران واهتمام بیش از پیش بر رعایت طرح تکریم ارباب رجوع تشکیل می گردد.