بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ روزگذشته، جمعه 30 تیرماه 96، دکترعلیرضا عسکری، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا باحضور دکترمحمدشکوهیان، ریاست بیمارستان، دکتر رضاییان،مدیر داخلی و سرکار خانم مرادی،مترون بیمارستان ضمن عیادت از بیماران بستری دربخش اتفاقات بیمارستان، از نزدیك با همراهان و كادردرمانی گفتگو نموده وبر رفع مشکلات در ارائه خدمات به بیماران تاکید ومسائل وموارد دیده شده در بازدیدهای قبلی را پیگیری نمودند.