بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
 • تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اورژانس وتریاژ وتعیین تکلیف بیماران به ریاست دکتر محمدشکوهیان وباحضور اعضای کمیته درتاریخ 31 شهریورماه96 تشکیل جلسه داد .

در این کمیته درخصوص رفع مشکلات بخش اورژانس وموارد مطرح شده، بحث وگفتگو گردید.