بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان
  • برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان
  • برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان
  • برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان
  • برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان

      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته اقتصاد دارو ودرمان باحضور دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان،خانم دکتر محبی ، معاون غذا وداروی دانشگاه، خانم دکتر بهمنیار، معاون آموزشی بیمارستان وسایر اعضای کمیته در روز سه شنبه مورخ 3/5/96 تشکیل گردید.

گفتنی است در این کمیته در خصوص فرآیند درخواست وتجویز 5 قلم داروی پرهزینه بحث وگفتگو گردید.