بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 کمیته تشویقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا اعلام کرد :

 

لیست پرسنل نمونه بخش ها و واحدها در خردادماه

نمونه پاراکلینیک و اداری
نام بخش / واحد اسامی
تصویربرداری عبدالرضا بشارت نیا . فاطمه خسروانی
آزمایشگاه جهان اسماعیلی .   نجمه رمضان پور
درمانگاه عدم اطلاع مسئول
اداری فریدون مهدی زاده. محمدرضا خوشخواه
مسئولین واحدها زهرا رسولی. محبوبه جرجانی.سیروس دهقانی
خدمات حامد مسرور
تاسیسات حسن صلح جوئی
مدارک پزشکی سهیلا آزادی
انتظامات مریم الهی
رابط آموزشی آمنه سیاری
رابط کنترل عفونت فاطمه حسنی
آشپزخانه . لاندری امیر شکوهی
پذیرش محمدرضا باقرپور

تسویه و ترخیص

اقتصاد درمان

لیلا بردبار
منشی مدینه رسولی
اطلاعات.اسکجول. داروخانه فرزانه زمانی

نقلیه.

تجهیزاتCSR

مصطفی یونس پور
نمونه بخش های درمانی
نام بخش اسامی
ccu زهرا شیرعلی
Post ccu مینا خشنود
داخلی فهیمه درگاهی
ICU جراحی قلب فاطمه بهرامیان
آنژیوگرافی ناهید کاوه
اطفال فاطمه پوراکبر
نوزادان سمانه نصری زاده
GYN مژگان نوری
جراحی مردان حمیدرضا دستان
جراحی زنان زهرا میری زاده
NICU ملیحه آرین فر
زایشگاه هانیه یزدان پناه
ICU جراحی -
اورژانس اطفال محبوبه ثانوی
اتاق عمل فهیمه جعفری. الهه آقاپور
بیهوشی ملیحه فیروزی
اتفاقات بستری فاطمه شکوهی. نسرین پیوند
اتفاقات سرپایی راضیه قنبری
سرپرستاران سودابه اسماعیلی. محبوبه آهنی
سوپروایزرین رازیتا بخشی زاده
کمک بهیار آمنه محبی
دیالیز سوسن آذری
جراحی 2 رقیه بلاغی

خانم فاطمه شکوهی بعنوان پرسنل نمونه بخش های درمانی و خانم آمنه سیاری  پرسنل نمونه واحدهای اداری و پاراکلینیک

 

 

لیست پرسنل نمونه بخش ها و واحدها در فروردین ماه

نمونه پاراکلینیک و اداری
نام بخش / واحد اسامی
تصویربرداری محمدتقی دهقانی. مرضیه قدرت
آزمایشگاه ابراهیم شرفی. محمدجواد کریم پور
درمانگاه عدم اطلاع مسئول
اداری سجاد رجائی. مریم فروتن
مسئولین واحدها غلامرضا واحدی. اعظم علی پور. شیما شیدایی
خدمات علی اکبرزاده
تاسیسات -
مدارک پزشکی صدیقه کشاورزیان
انتظامات عدم اطلاع مسئول
رابط آموزشی فاطمه پوراسد
رابط کنترل عفونت فاطمه جعفری
آشپزخانه . لاندری محمدرضا غلامی
پذیرش محمدحسین شاداب

تسویه و ترخیص

اقتصاد درمان

محمود کارگر
منشی فاطمه احمدی
اطلاعات.اسکجول. داروخانه مرضیه کریمیان

نقلیه.

تجهیزاتCSR

هاجر بخشی پور
نمونه بخش های درمانی
نام بخش اسامی
ccu مریم پورجمشید
Post ccu زهرا عمار
داخلی ملیحه آزادیخواه
ICU جراحی قلب اعظم سبحانی مقدم
آنژیوگرافی عدم اطلاع مسئول بخش
اطفال فاطمه میری زاده
نوزادان مریم نامدار
GYN طاهره زینلی
جراحی مردان محمود خسروانی
جراحی زنان الهام محدود
NICU ناهید میرشکاری
زایشگاه نادیا فیاضی
ICU جراحی مریم شیدایی
اورژانس اطفال کبری علیرضائی
اتاق عمل کبری قنبری. فرانک عرفانی
بیهوشی هاله شریفی راد
اتفاقات بستری محسن امینی
اتفاقات سرپایی لیلا باغبان. ابوالفضل مرادی. هادی مرادی
سرپرستاران سمانه هادی پور. راضیه آسوده
سوپروایزرین زهرا زیناپور
کمک بهیار زرین اکبری
دیالیز.آندوسکوپی فاطمه میرشکار
جراحی 2 مریم اصغریان
خانم کبری علیرضائی بعنوان پرسنل نمونه بخش های درمانی و آقای محمود کارگر  پرسنل نمونه واحدهای اداری و پاراکلینیک

لیست پرسنل نمونه بخش ها و واحدها در اردیبهشت ماه

نمونه پاراکلینیک و اداری
نام بخش / واحد اسامی
تصویربرداری عدم اطلاع مسئول بخش
آزمایشگاه محبوبه بردبار. سیده مژگان شمس
درمانگاه عدم اطلاع مسئول بخش
اداری مهدی شکاری. زینب شکوهیان
مسئولین واحدها فیروزه آوند. سمیه رحیم زاهدی. مجتبی میرزازاده
خدمات عدم اطلاع مسئول بخش
تاسیسات عدم اطلاع مسئول بخش
مدارک پزشکی عدم اطلاع مسئول بخش
انتظامات عدم اطلاع مسئول بخش
رابط آموزشی محبوبه آهنی
رابط کنترل عفونت فاطمه پوراسد
دیالیز . آندوسکوپی امین بردبار
آشپزخانه . لاندری محمدصادق رحیم نژاد
پذیرش سیدعلی اصغر محتشم

تسویه و ترخیص

اقتصاد درمان

ابراهیم شجاعی نسب
منشی رزقا مرادی
اطلاعات.اسکجول. داروخانه مرضیه سروش

نقلیه.

تجهیزاتCSR

هادی رنجبر
نمونه بخش های درمانی
نام بخش اسامی
ccu زهرا شیرعلی
Post ccu الهه غلامی
داخلی جواد ولی پور
ICU جراحی قلب میلاد امیرپور
آنژیوگرافی عدم اطلاع مسئول بخش
اطفال زهراسادات هاشمی نسب
نوزادان ویدا رنجبر
GYN زهره کیهانپور
جراحی مردان میثم حیدری
جراحی زنان فاطمه شکوهی
NICU مریم شفیعی
زایشگاه سکینه مردانی
ICU جراحی ندا حیدری
اورژانس اطفال فاطمه هژبر
اتاق عمل عدم اطلاع مسئول بخش
بیهوشی عدم اطلاع مسئول بخش
اتفاقات بستری عزیزه لقایی. زهرا عرب زاده
اتفاقات سرپایی

اعظم حامدی فر. آرمان صادق زاده

رضا جعفری

سرپرستاران زهرا رحیمی . سمیه یزدان پناه
سوپروایزرین راضیه موسوی فرد
کمک بهیار زهرا رضایی
داخلی. جراحی ندا محب تاش
آقای امین بردبار بعنوان پرسنل نمونه بخش های درمانی و آقای مهدی شکاری  پرسنل نمونه واحدهای اداری و پاراکلینیک