بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتورکنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور
  • کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتورکنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور
  • کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتورکنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور
  • کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتورکنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور
  • کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتورکنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور
  • کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتورکنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور
  • کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتورکنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، نخستین کنفرانس آموزشی کاردیوورژن و دفیبریلاتور با رویکرد آموزش تخصصی کادر درمان بیمارستان شامل پرستاران، ماماها، بهیاران، گروه های هوشبری، اتاق عمل وفوریت ها، شنبه 96/5/7 توسط آقای علی حیدری در سالن کنفرانس بیمارستان باحضور گروه های هدف برگزار گردید.

گفتنی است این کنفرانس طبق برنامه ریزی انجام شده ، به منظور بهره مندی کلیه گروه های هدف، در دو دوره دیگر طی هفته های آتی نیز تکرار خواهد شد.