بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر دکتر هاشمی اصل مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درپی اقدامات به موقع درخصوص درمان مسمومين با الکل شهرستان های استهبان ونی ریز ومناطق ایج و رونیزتقدیر دکتر هاشمی اصل مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درپی اقدامات به موقع درخصوص درمان مسمومين با الکل شهرستان های استهبان ونی ریز ومناطق ایج و رونیز
  • تقدیر دکتر هاشمی اصل مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درپی اقدامات به موقع درخصوص درمان مسمومين با الکل شهرستان های استهبان ونی ریز ومناطق ایج و رونیزتقدیر دکتر هاشمی اصل مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درپی اقدامات به موقع درخصوص درمان مسمومين با الکل شهرستان های استهبان ونی ریز ومناطق ایج و رونیز
  • تقدیر دکتر هاشمی اصل مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درپی اقدامات به موقع درخصوص درمان مسمومين با الکل شهرستان های استهبان ونی ریز ومناطق ایج و رونیزتقدیر دکتر هاشمی اصل مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درپی اقدامات به موقع درخصوص درمان مسمومين با الکل شهرستان های استهبان ونی ریز ومناطق ایج و رونیز

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ در پی مسمومیت 43 تن از جوانان شهرستانهای استهبان، نی ریز ومناطق ایج ورونیز  ناشی از مصرف مشروبات الکلی حاوی الکل صنعتی (متانول) و بستری شدن در بخش اتفاقات بیمارستان، روز یکشنبه مورخ 8 مردادماه 96، دکتر هاشمی اصل،مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز وهیات همراه ، ضمن تقدیر وتشکر ازاقدامات به موقع بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ، پس از صحبت با این بیماران، رضایت  کامل رااز روند درمان ورسیدگی به بیماران ابراز داشت .