بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

       اهم اقدامات در هفته دوم مرداد ماه( از شنبه 7 مرداد ماه تا پنجشنبه 12 مردادماه 96 )

1- راند در ساعت غیر اداری و مدیریت بحران با حضور جناب اقای دکتر شکوهیان ریاست محترم بیمارستان از بخش اورژانس 

2- حضور در جلسه چینش برآورد نیروی انسانی در معاونت درمان در تاریخ ۷مرداد ماه

3- برگزاری جلسه چینش وبرآورد نیروی انسانی پیرو جلسه برگزار شده در معاونت درمان با حضور مدیران ارشد مجموعه در تاریخ ۸مرداد

4- همراهی با مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و هیات همراه در تقدیر از کادر درمان بیمارستان در ارائه خدمات درمانی به مسمومین ناشی از الکل بستری دربخش اورژانس

5- حضوردرراند مدیریتی ایمنی زایشگاه با هدف ارتقا کیفیت و ایمنی باحضور مدیران ارشد و پرسنل زایشگاه و پست پارتوم در تاریخ ۸مرداد ماه

6- حضور در کمیته مرگ و میر در تاریخ ۹مرداد

7- حضور در کمیته انتقال خون در تاریخ ۱۰مرداد

8- حضور در جلسه هیات اجرایی با هدف ارتقا کیفیت و ایمنی و اعتلای استاندارد ها ، گزارش عملکرد واحد ها

9- برگزاری جلسه با مسئولین بخشهای درمانی با هدف اعلام مصوبات کمیته در هفته و بررسی مشکلات بخشهای درمانی با واحد تغذیه و داروخانه با حضور مسئول بخشهای فوق

10- حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اطلاعات و اقدامات درمانی بیماران

11- بازدید از بخش اوژانس.

12- پیگیری مشکلات همراهان و بیماران در اسرع وقت

13- پاسخگویی  به ارباب رجوعان ، دریافت و ارسال نامه ها در اسرع وقت