بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانیبرگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانی
  • برگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانیبرگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانی
  • برگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانیبرگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانی
  • برگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانیبرگزاری جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانی

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛  جلسه مدیر خدمات پرستایی ومامایی بیمارستان با مسئولین بخشهای درمانی با هدف اعلام مصوبات کمیته در هفته و بررسی مشکلات بخشهای درمانی با واحد تغذیه و داروخانه درحضور مسئولین بخشهای فوق در روز پنجشنبه 12 مردادماه 96 یرگزار گردید.