بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247) برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247)
  • برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247) برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247)
  • برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247) برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247)
  • برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247) برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247)
  • برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247) برگ زرینی دیگر از افتخارات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا از بيمارستانهای منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247)

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ در نخستين جشنواره تقدير از بيمارستانهاي مجري "مديريت درمان سكته هاي قلبي و مغزي"  که روز چهارشنبه ۱۱ مرداد 96 با حضور وزیر بهداشت و مسوولین ارشد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بيمارستان قلب شهيد رجایي تهران برگزار گرديد، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به عنوان یکی از بیمارستان های منتخب کشور در برنامه های مديريت درمان بيماران سكته حاد مغزی(724) و درمان بیماران سکته حاد قلبی(247)، موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره از معاون درمان وزارت بهداشت  گردید.

35gol13_34715.jpg

روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا کسب این موفقیت را به کلیه مدیران و کارکنان سخت کوش بیمارستان، صمیمانه تبریک عرض می نماید .

 

news.5038.jpg