بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ جلسه کارشناسان بحران بیمارستان وکارشناس بحران معاونت درمان دانشگاه(مدیریت خطر حوادث وبلایا) در تاریخ 96/5/16 ساعت 11 صبح در محل بیمارستان تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص اهمیت هماهنگی در برنامه ریزی وپیشگیری از بروز حوادث داخلی بیمارستان وکنترل ومدیریت بلایای خارجی از طریق ایجاد آمادگی وتمهیدات لازم تاکید گردید .