بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و ترویج زایمان طبیعی در روز شنبه 96/5/14 به ریاست دکتر محمد شکوهیان وبا حضور اعضای کمیته تشکیل جلسه داد .

در این جلسه بر اهمیت رعایت دستورالعمل های ترویج تغذیه با شیر مادر تاکید گردیدو در خصوص انتقال نوزادان نیازمند بستری از اتاق عمل یا زایشگاه به بخش NICUبحث وگفتگو گردید.