بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  •  تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  •  تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  •  تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  •  تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان
  •  تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان تشکیل جلسه مرداد ماه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان در تاریخ 96/4/18 به ریاست دکترمحمد شکوهیان وباحضوراعضا تشکیل جلسه دادودرخصوص موارد مطروحه، بحث وتصمیمات لازم تخاذ گردید.