بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     دکتر محمد شکوهیان، رئیس مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی بیمارستان، به منظور آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز، در خصوص عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادر تیر ماه سال 96 باارائه آمارگفت:

gozareshh.jpg

با استناد به آمار، باوجود اینکه 4 بخش از بخش های بیمارستان، ضریب اشغال تخت بالای 100درصد و4بخش، ضریب اشغال حدود90وبیش از90درصد راتجربه کردند، عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در تیر ماه 96 را می توان مناسب ارزیابی نمود .

eshghale takht tire96.jpg

tedadw bimaran tire96.jpg