بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

 

      اهم اقدامات از شنبه 21 تیر ماه تا جمعه 27 مردادماه 96

 

*ممیزی بخش جراحی زنان،مردان و gyn با حضور سوپروایزر کنترل عفونت در تاریخ ۲۱مرداد

*ممیزی بخش اتفاقات بستری با حضور سوپروایزر بالینی و سوپر وایزر کنترل عفونت  در تاریخ ۲۲مرداد

*حضور در جلسه هماهنگی درمان در تاریخ ۲۲مرداد ماه

*برگزاری جلسه پیرو جلسه هماهنگی درمان با حضور مسئول بهبود کیفیت،کارشناس ایمنی و سوپروایزر کنترل عفونت در تاریخ ۲۲مرداد ماه

*برگزاری جلسه با همکاران دیالیز با هدف ارتقا کیفیت و ایمنی و اعلام مجدد استاندارد ها در تاریخ ۲۳مرداد

*حضور در کمیته مرگ و میر  در تاریخ ۲۴مرداد

*حضور در کمیته تنبیه و تشویق در تاریخ ۲۴مرداد ماه

*حضور در جلسه هیات اجرایی بیمارستان در تاریخ ۲۵مرداد

*حضور در کمیته فن اوری و اطلاعات در تاریخ ۲۵مرداد

*برگزاری جلسه هفتگی با مسئولین بخشهای درمانی در تاریخ ۲۶مرداد.

*حضور روزانه در دفتر پرستاری و اورژانس و بررسی موارد و مشکلات

*پاسخگویی به ارباب رجوع ،دانشجویان وهمکاران  بصورت روزانه

*بررسی نامه های دریافتی و پاسخگویی در اسرع وقت