بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یوجلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یو
  • جلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یوجلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یو
  • جلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یوجلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یو
  • جلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یوجلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یو
  • جلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یوجلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یو
  • جلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یوجلسه کارگروه ایمنی بیماربا کادر درمان بخش آی سی یو

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،جلسه ایمنی بیماربا کادربخش آی سی یو  به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور کارگروه ایمنی بیمار انجام شد .

گفتنی است در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت ارتقاء ایمنی بیماروشنیدن مسایل مختلف بخش واتخاذ تدابیر لازم، از زحمات کلیه پرسنل این بخش، در راستای ارتقاء ایمنی بیمار وطرح تکریم ارباب رجوع تقدیروتشکر شد.