بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع كليه پرسنل رسمي،پيماني،قراردادي تبصره 3 وتبصره4 واعضاء محترم هيات علمي ميرساند درصورت تمايل به ثبت نام جهت استفاده خود و اعضاء خانواده ازخدمات بيمه تكميلي صندوق درمان دانشگاه حداكثر تا مورخه 15 شهریورماه 96 به اداره رفاهی دانشگاه مراجعه و نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند.درغير اينصورت صندوق درمان دانشگاه هيچگونه تعهدي مبني بر ثبت نام یا پرداخت هزينه هاي درماني نامبردگان و افراد تحت تكفل آنان ندارد.

مكان دریافت فرم ثبت نام  :

 کارکنان محترم بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): واحدرفاهي بیمارستان (آقای مهندس خالقی)

مكان تحویل فرم ثبت نام کلیه واحدها :

دانشگاه علوم پزشكي:     اداره رفاهي کارکنان (آقای طالبي مقدم)

 

 

اطلاعات كامل بيمه تكميلي 96-97

فرم ثبت نام بيمه تكميلي 97-96