بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی
  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی
  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی
  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی
  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی
  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی
  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی
  • تشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومیتشکیل جلسه کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،در پی مشکلات ترافیکی در بلوار رضوانیه، کارگروه بررسی مشکلات ورود وخروج خودروها در بیمارستان وپارکینگ عمومی، به ریاست دکتر محمد شکوهیان و باحضور نماینده شورای ترافیک شهرستان، مسئولین اورزانس 115 وحراست دانشگاه علوم پزشکی فسا وسایر مدیران ارشد بیمارستان، تشکیل وپس از بحث وگفتگووبازدیدمیدانی، راهکارهای لازم اتخاذ گردیدومقررشد طرح های ترافیکی پیشنهادی بصورت پایلوت اجرا گردد.

در همین راستا، روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اطلاعیه زیر را صادر نمود:

photo21048595696.jpg