بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج
  • جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج
  • جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج
  • جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج
  • جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج
  • جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، جلسه پیگیری و آمادگی موارد برخورد با بیماران حاد تنفسی در آستانه ورود حجاج عزیز به میهن، به ریاست دکتر شکوهیان وبا حضور خانمها دکتر پورمنتصر ودکتر بهمنیار وجمعی از مسئولین بخش ها و واحدها در روز چهارشنبه 14 شهریورماه96، به همت مسئول واحد کنترل عفونت بیمارستان تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص فرآیندبرخورد بابیماران، مدیریت ایشان وتهیه دارو بحث وتبادل نظر شد .