بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راند مدیریتی مدیریتی ایمنی بخش NICU بیمارستان در روز یکشنبه مورخ 19/6/96 به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور پرسنل بخش مذکور ومدیران بیمارستان صورت گرفت .

خاطرنشان می گردد در این جلسه در خصوص ایمنی بیمار، تجهیزات، رضایت ارباب رجوع وپرسنل بحث وگفتگو گردید.