بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان
  • مراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستانمراسم تودیع ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز یکشنبه مورخ 19/6/96 مراسم تکریم ومعارفه مدیریت امور عمومی بیمارستان باحضور مدیران، سرپرستاران وپرسنل بیمارستان در محل سالن کنفرانس برگزار گردید.

در این مراسم دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) از زحمات وتلاش های مهندس زحمتکش در دوره تصدی مدیریت امور عمومی بیمارستان تجلیل وبا صدور ابلاغی، آقای علیپور رابه عنوان مدیر امور عمومی جدید بیمارستان معرفی نمودند.