بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید
  • امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید
  • امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید
  • امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید
  • امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسافراهم گردید

     مهندس علی خاوری پور ،مسئول واحد فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتربیمارستان، روز گذشته  در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت:  به دنبال آماده سازی بستر و زیرساختهای لازم ، خرید سرور و فیبرنوری بین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ودانشگاه و بیمارستان دکترشریعتی ،خرید مانیتورهای تشخیصی و سیستم کامپیوترمورد نیازسیستم pacs(نرم افزارذخیره و بازیابی تصاویر پزشکی)، امکان تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی  فراهم گردید.

پزشکان بیمارستان می تواننداز این پس تصاویر پزشکی بیماران خود رادر کوتاه ترین زمان، بادقت وکیفیت مناسب مشاهده  ویا تبادل نمایند وامکان آرشیو این مستندات تابیش از ده سال فراهم گریده است.

گفتنی است در این راستا،3 جلسه در خصوص بررسی مشکلات وارائه راهکارهای سیستم پکس به ریاست دکتر محمدشکوهیان ریاست بیمارستان و2 کارگاه آموزشی تخصصی به منظور آشنایی پزشکان متخصص وهمچنین کارکنان درمان وپاراکلینیک این مرکزبا این سیستم برگزار گردیده است .