بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در بازدید معاونین توسعه و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز دوشنبه مورخ 21/6/96 دکتر نجفی کلیانی، معاون توسعه، مدیریت ومنابع دانشگاه، دکتر پزشکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا و دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) از پروژه های در حال احداث بیمارستان بازدید نمودند.

در این بازدید از نزدیک  پیشرفت فیزیکی و روند اجرایی پروژه های در حال احداث اورژانس جدید و پروژه جدیدالاحداث واحد دندانپزشکی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و بر تسریع ساخت آن تاکید نمودند.

گفتنی است در این بازدید جمعی از مدیران معاونت درمان و بیمارستان حضور داشتند.