بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاهبررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاه
  • بررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاهبررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاه
  • بررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاهبررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاه
  • بررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاهبررسی وارزیابی مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاه

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، مسائل ومشکلات واحد آزمایشگاه بیمارستان طی جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 21/6/96 به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور مسئول ازمایشگاه، مسئولین فنی واحد مذکور برگزار گردید.

در این جلسه که مسئول دفتر بهبود کیفیت نیز حضور داشتند در خصوص مسائل مختلف نیرو و تجهیزات بحث وبررسی شد .