بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستانتشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستانتشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستانتشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستانتشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان
  • تشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستانتشکیل جلسه شهریورماه کمیته اقتصاد درمان بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اقتصاد درمان بیمارستان در روز21 شهریورماه 96 به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور کارشناس اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه و اعضای کمیته  برگزار گردید.

خاطر نشان می گردد در این جلسه روند فعالیت های این کمیته در 3ماه گذشته مورد نقد وبررسی قرار گرفت .