بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب
  • راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب
  • راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب
  • راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب
  • راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب
  • راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راند مدیریتی ایمنی آی سی یو قلب 22شهریورماه به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور سرپرستار وکارکنان این بخش  راس ساعت 8 صبح برگزار گردید .

در این راند براهمیت موارد ذیل تاکید گردید:

1- ایمنی بیمار

2-ایمنی پرسنل

3- ایمنی تجهیزات

4- رضایت ارباب رجوع