بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)
  • کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)
  • کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)
  • کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)
  • کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)کارگاه آموزشی بیماری های حادتنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،در پی ورود حجاج بیت الله الحرام و پیرو تشکیل جلسه ای به همین جهت، در مرکز بهداشت و بیمارستان، کارگاه آموزشی بیماری های حاد تنفسی مربوط به فصل سرد(آنفولانزا, کروناویروس ومرس) در تاریخ 23 شهریورماه96 در محل سالن کنفرانس بیمارستان توسط دکتر کریمی، جهت کلیه پرسنل بیمارستان برگزار گردید.