بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96
  • تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96
  • تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96
  • تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96
  • تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96
  • تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96تقدیر از پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه 96

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، در روز پنجشنبه مورخ 96/7/6، باحضور دکتر شکوهیان، ریاست وسایر مسئولین بیمارستان، از  پرسنل نمونه خرداد، تیر ومردادماه  96 تقدیر گردید .