بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان  کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان
  • کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان  کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان
  • کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان  کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان
  • کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان  کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان
  • کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان  کمیته مهرماه سلامت مادر ونوزاد در بیمارستان

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ کمیته سلامت مادر ونوزاد بیمارستان،جلسه مهر ماه خود رادرسال جاری به ریاست دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضاتشکیل داد .

در این جلسه مسایل مختلفی در خصوص ارتقاء سلامت مادر ونوزاد بررسی گردید و  راهکارهای مناسب تصمیم گیری شد .