بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، سه شنبه 18مهرماه، دکتر جمشیدی، ریاست مرکز اورژانس فسا به همراه تعدادی ازمسئولین واحد های مختلف اورژانس وبیمارستان،ضمن حضور در بخش اطفال بیمارستان وعیادت از اطفال بستری در این بخش،  از کودکان وهمراهان آنها دلجویی نمودند.  

گفتنی است این حرکت زیبا وخداپسندانه، همزمان باهفته کودک (15لغایت 21مهر) انجام گرفت.