بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانسآزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس
  • آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانسآزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس
  • آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانسآزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس
  • آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانسآزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس
  • آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانسآزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس
  • آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانسآزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس
  • آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانسآزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز پنج شنبه 20مهرماه96، آزمون توانمندی دوره ای وترالی اورژانس به همت سوپروایزرآموزشی بیمارستان بعمل آمد.