بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید
  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید
  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید
  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید
  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید
  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید
  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید
  • جلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردیدجلسه مهرماه کمیته مرگ ومیر بیمارستان برگزار گردید

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته مرگ ومیر بیمارستان درمهرماه، به ریاست دکترمحمدشکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اساتید قلب ،طب اورژانس،معاون آموزشی ونمایندگان معاونت درمان برگزارشد  .

در این جلسه بر لزوم گزارش نویسی صحیح پزشک وپرستار وارزیابی بیمار هنگام ورود تاکید گردید .