بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان
  • راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان
  • راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان
  • راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان
  • راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان
  • راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان
  • راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راندمدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی بیمارستان امروز یکشنبه مورخ 23/7/96 به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور پرسنل بخش مذکور ومدیران بیمارستان صورت گرفت .

در این جلسه قرر گردید کمبودات بخش بر اساس اولویت تهیه گردد.